Kontakt

Kontakt

Relavia Sp. z o.o.
20-485 Lublin ul. Samsonowicza 53
NIP 946-251-96-75, REGON 060223294

Konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Nr konta: PL 86 8642 1012 2003 1206 2065 0002

SWIFT: POLUPLPR

KOMPLEKS SZKOLENIOWO WYPOCZYNKOWY „SKALNY SPA Bieszczady”

38-610 Polańczyk, ul. Zdrojowa 11

RECEPCJA
tel. 13 469 20 27, 13 469 20 29 tel. kom 663 278 819 e-mail: recepcja@skalnyspa.pl